طرح برندینگ و تبلیغات سالیانه

طرح برندینگ و تبلیغات سالیانه هدیکس در تمام دوران تبلیغات، عنصر اصلی حیات یک مجموعه در میدان رقابت محسوب می‌شود. چه بسیار گروه‌ها و سازمان‌های بزرگی که به علت نادیده گرفتن این عامل ناچارا محکوم به حاشیه نشینی شده‌اند. تبلیغات می‌کنیم تا برند شویم و نام‌آشنا؛ تا ناخودآگاه ذهن بازار هدف همیشه متوجه ما باشد. [...]